Business%20Partners%20at%20Work_edited.jpg

STYREAKADEMIET SOGN

 
Styreakademiet nr. 2.jpg

OM STYREAKADEMIET

OM STYREAKADEMIET
StyreAkademiet er ein landsdekkende, ideell forening for fremjing  av godt styrearbeid. Foreningen sin visjon er å være framtidens, faglege styrearena. StyreAkademiet sitt mål er å bidra til betre styreretta kompetanse i eigarskap, styre og leiing. Det gjer vi gjennom foredrag, workshops, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

 

STYRET

egon4_edited.jpg

EGON M. MOEN

Styreleiar

Egon Moen er utdanna som ingeniør, Diplomkandidat i samfunnsplanlegging, prosjektøkonom. Han har lang erfaring innan bank og finans, og har ellers jobba med næringsutvikling og regionalt samarbeid.
Han har hatt stillinger som næingssjef og direktør næringsutvikling, direktør regionalt samarbeid, administrerande banksjef og spesialrådgjevar bank , og er i dag dagleg leiar EMM AS
Innan styrearbeid har han erfaring som styreleiar og styremedlem innan ei rekke bransjer som reiseliv, industri og finans. Han har sterk interesse for styrearbeid, og vil gjerne være med på å utvikle kompetanse innan styrearbeid, rekruttere medlemmer til  StyreAkademiet Sogn

Ole%20Petter%20Heggestad_edited.jpg

OLE PETTER HEGGESTAD

Styremedlem

Ole Petter er utdannet innan økonomi
og IT ved HVL og Universitetet i Bergen
Han har lang erfaring innan marknad og sal, og har ellers jobba med organisasjonsutvikling og kulturbygging
Han har hatt stillingar som seljar, dagleg leiar og styreleiar, og er i dag konsulent og rådgjevar. Dei to verksemdene han i dag driver og jobbar Gosh pgp, profilleverandør
og EvoSpor, rågjeving og konsulenttenester
Innan styrearbeid har han erfaring frå mellom anna Pgp as, Gosh Norge AS og Dråpen i Havet.Han har sett verdien av til dømes mangfald i styrer, og vil gjerne vere med på å utvikle kompetanse innan styrearbeid og styresamansetning, samt gje små og mellomstore verksemder høve til å etablere korrekte og effektive styre til si verksemd. Ole Petter ønskjer å bidra til å rekruttere medlemar til  StyreAkademiet Sogn og byggje nettverk mellom medlemar og andre.

may2_edited_edited_edited.jpg

MAY LENE STEINHEIM LUNDEN

Styremedlem

May Lene har ein bachelorgrad innan forretningsadministrasjon
Ho har jobba som kundekonsulent og regnskapsmedarbeider, og vært med på å snu verksemder
Verksemda ho i dag jobber i, er Fjordsafari Norway og Fjordsafari AS, der ho er daglig leiar og ein av eigarane – utviklingen i Fjordsafari Norway har vore sterk. 
Innen styrearbeid har ho erfaring frå Visit Sognefjord, Fjordsafari Norway og Fjordsafari AS, hovudstyret for Kreftforeningen m.v. Ho vil gjerne være med på å utvikle kompetanse innan styrearbeid, rekruttere medlemmer til StyreAkademiet Sogn, og bygge nettverk mellom medlemmer og andre

Leif_Husab%C3%83%C2%B8_portrettbilde_Sty

LEIF INGE HUSABØ

Styremedlem

Leif har ein master innan økonomi og administrasjon frå NHH i
Bergen. Leif jobber i dag som finansieringsrådgjevar i Innovasjon Norge Vestland.  Han har tidligare jobba som rådgjevar og seniorrådgjevar i NVE og i Klima- og Miljødepartementet i Oslo. 
Innan styrearbeid har han erfaring som styremedlem i  Redningsselskapet RSRK Leikanger, Opplev Leikanger, og diverse andre frivillige verv. Han ser verdien av godt styrearbeid i sitt daglege virke, og vil gjerne være med på å utvikla kompetanse innan styrearbeid, rekruttere medlemmer til StyreAkademiet Sogn, og bygge nettverk mellom medlemmer og andre.

 

BLI MEDLEM

Har du spørsmål, eller ønsker å bli kontakta av StyreAkademiet Sogn rundt medlemskap eller noko annet, fyller du ut kontaktskjema, så tek vi  kontakt!

​​

Du kan bli medlem som: 

  • Enkeltperson som er interessert i styrearbeid.

  • Privat eller offentlge bedrifter og andre organisasjoner som gjennom bedriftsmedlemsskap som ynskjer  å stille dette til disposisjon for navmngjevne personer.

 
Pris for medlemsskap i Styreakademiet Sogn  950,- pr. år

Pris pr. bedriftsmedlem i oppmeldte bedrifter: 500,- pr. år

Pris på deltaking for enkeltmøter: 350,- pr. arrangement for ikkje medlemmer

Medlemskap  oppretta i 2020  er 50% av eit årsmedlemskap 

audiovisuelle Conference
 
Styredagane.jpg
Styre sin rolle i koronatiden.jpg
SA_full%20logo%20Sogn_bla%CC%8A%403x_edited.png

Tirsdag den 10 november arrangerer StyreAkademiet Sogn Styredagane  på Campus. Meir informasjon og påmeldingslink kjem snart

Styret sin rolle i koronatiden,webseminar den 18 juni                         LES MEIR

StyreAkademiet etablerer seg i Sogn     Les pressemeldingen

 

StyreAkademiet Sogn orgnr. 925 206 539

90082415

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2020 by EMM AS. Proudly created with Wix.com