top of page
Vestland.jpg

LANDSFORENINGEN STYREAKADEMIET

Landsforeningen StyreAkademiet vart etablert i 1994 med ein målsetning om å være ein kompetanseformidlar og tilretteleggar av erfaringsutveksling innanfor styrearbeid.

Landsforeningen Styreakademiet består av regionsforeningar med eigne styre. Leiarane i dei ulike regionforeningene er styret i Landsforeningen.

Styreakademiet Sogn vart etablert i 2020, og har som målsetnad å være ein engasjert tilretteleggar av erfaringsutveksling og kontakt rundt sentrale tema av interesse for styrer og styremedlemmer. Dette skjer konkret gjennom styrefaglege møter og arrangementer, og ved å legge til rette for nettverksbygging med preg av åpenheit og mangfald.

Styreakademiet Sogn er til for både erfarne og uerfarne styremedlemmer, bedriftseigarar, og personer som vil kvalifisere seg for å kunne ta på seg styreverv. Styreakademiet  Sogn vil arbeide for å fremja mangfald i norske styrer både når det gjelder alder, kjønn, bakgrunn, kompetanse og eigenskaper.

bottom of page