Korleis blir det jobba med styrearbeid i bedrifta di?

 

StyreAkademiet Sogn gjennomfører ei undersøking blant bedrifter i Sogn for å få betre forståing av korleis det blir jobba i styre i regionen, og korleis vi kan bidra til å løfte kvaliteten i styrerommet.

 

Undersøkinga tek om lag 5 minutt å svara på, og vi håpar du kan bidra!

 

Undersøkinga finn du her: https://surveys.enalyzer.com?pid=k4r2k2re

StyreAkademiet Sogn orgnr. 925 206 539

90082415

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2020 by EMM AS. Proudly created with Wix.com